Idősek Világnapjának záró ünnepsége.

                                      Deák Jánosné tollából.

 

 

   Október elsején 1991-től ünneplik a szépkorúakat. A Városi Idősügyi Tanács elnöke, Szalay Ferenc polgármester meghívására az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban négyszáz nyugdíjast köszöntöttek a Szolnoki Szimfonikus Zenekar csodálatos ajándék műsorával. Az idősek világnapját a nyugdíjas klubokban családias légkőrben az alkalomhoz méltó, verssel, énekkel, zenével ünnepel-ték.

  A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete az ünneplések sorozatának zárásaként tizenkilencedik alkalommal ünnepelt. A Tisza Szállóban tizenhat nyugdíjas klub, nyolcvanöt fővel vett részt az ünnepi vacsorán.

Vendégünk, a Civil Információs Centrum igazgatója Dr. Molnár Beáta ez alkalommal méltatta és megköszönte az idősek nagyon hasznos önkéntes tevékenységét.

  Az ünneplők soraiban a legidősebbeket, 30 főt Szalay Ferenc polgármester egyenként, név szerint köszöntött. Bozsó Józsefné ezüstkoszorús magyarnóta énekesünk szép dalokkal szórakoztatott. Az egyesület meghívott zenészének játékára, a tánczenére sokan táncoltak.

  

Idősek Világnapja képei 20 db. (100-120-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

                   Országház látogatáson.

                                                                     2018. 07. 18.

 Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete ötven személyre szervezte az Országház látogatást        Dr. Kállai Mária Országgyűlési képviselő ajándékaként.

Deák Jánosné vezetésével 2004-től már 8. alkalommal kerül sor az Országház látogatásra. Többünknek újdonság volt az újra fehéren ragyogó neogótikus palota és a Látogatóközpont. A csoportból a többség most járt először az Országházban.

 A Látogatóközpontban meglepetésként fogadott bennünket     Dr. Kállai Mária a megye országgyűlési képviselője. Kellemesen elbeszélgettünk, mindenkihez volt egy kedves szava a belép-tetésünkig velünk maradt.

A Látogatóközponton keresztül az Országházban található 28 lépcsőház közül a díszesen aranyozott XVII-es lépcsőházban haladtunk az épület legreprezentatívabb emeletéig, a főemeletig. A szobrokkal és színes üvegablakokkal szegélyezett, díszfestéssel gazdagon borított városi folyosóról szép kilátás nyílt a felújított Kossuth térre. Ezt követően a régi felsőházi üléstermet néztük meg, amely ma konferenciák, tanácskozások helyszínéül szolgál.

Az épület ékkövének tartott helyisége, a díszlépcsőház. A teret uraló, vörös színű szőnyeggel borított, 96 fokból álló lépcsősor a főbejárattól a kupolacsarnokig vezet. A helyiség ékessége nyolc darab, egyenként négy tonna súlyú gránitoszlop, amelyből összesen 12 darab található a világon. A teret két oldalról szegélyező díszes üvegablakok Róth Miksa műhelyének remekei.

Utunk innen a Ház mértani és Magyarország szimbolikus középpontjába, a kupolacsarnokba vezetett. Itt őrzik 2000. január 1. óta a magyar Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, Európa egyik legrégibb koronázási együttesét. A közel 27 méter magas kupolacsarnok legalsó szintjét körfolyosó díszíti. Ehhez kapcsolódik a tizenhat ágú pompás csillagboltozat, amelynek ágai közé karcsú, színes üvegablakokat építettek. A pillérkötegek tövében aranytalapzaton magyar uralkodók szobrai állnak, apródjaik társaságában, aranybaldachin alatt. Az Országház díszítéséhez 40 kg aranyat használtak fel, aranyfüst formájában.

A látogatóközponthoz tartozik kiállító terem amelyben az Országház méretarányos maketjét és a felújitáshoz kapcsolódó fotókat láthattunk.

Élményeink bővitésére elsétáltunk az Országháztól a Szent István - bazilikához. Áthaladtunk a Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékművénél a Vértanuk terén a Szabadság téren át.

 A bazilikában az impozáns belső a görög kereszt alaprajzú, háromhajós tér uralkodó eleme a 65 méteres kupola. Megnéztük a Nagyboldogasszony-oltár ékességét, Benczúr Gyula közismert képet. A remekművű ereklyetaróban őrzött Szent Jobbot a magyrság egyik legbecsesebb ereklyéjét láthattuk.

Tartalmas kirándulásunkat fotózkodással tettük emlékezetessé.

 
Országház képei: 11db (89-99-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

             Kirándultunk Szolnoktól a Hortobágyig.

                                                                        2018.07.04.

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete Deák Jánosné vezetésével autóbuszos kirándulást szervezett a Hortobágyra negyvenkilenc fő részére. Utunk során megálltunk a nevezetességeknél.

 Kenderesen Horthy túra keretében a kastélyt, Tengerészeti és Kenderesi Néprajzi Kiállítótermet, Horthy ligetet, Mauzóleumot, a katolikus templom festményeit láttuk.

 Túravezetőnk megmutatta azokat az épületeket, fejlesztéseket amit Horthy Miklós a falu szülöttje tett környezetéért. 

Kisújszálláson városnéző sétán idegenvezető mutatta meg a Városháza palota dísztermét a felújított Vigadót, benne a korábban eltakart fali stukkókat és ólomüveg ablakokat, a köztéri szobrok sokaságát. Mindenhez érdekes történeteket fűzött.

 Autóbuszos utazásunk segített tartani a tempót, mert Kunhegyesen várt ránk a református templom kapujában Nagy Kálmán tiszteletes úr, aki májusban ünnepelte a Kunhegyesi Református Egyházköz-ségben eltöltött lelkipásztori szolgálatának 25. jubileumát.

 Miután elhelyezkedtünk Magyarország legnagyobb befogadó területű református templomába, a lelkipásztor gazdagon össze-állított ismertetését hallgathattuk meg.

 A történelem során a kunok be és kitelepítésétől a templom építésen át a helyi református gyülekezet jelenlegi munkájáról, közösségmegtartó szerepéről beszélt.

Bejártuk a hatalmas templom legfelső emeletét is rálátva fentről a szószékre és az Úr asztalára.

Vendéglátónk friss pogácsával és hűtött ásványvízzel kínált.

Utunk végállomása a Hortobágy volt. A Pásztormúzeum a kiállítótér, Csárda múzeum, köztéri szobrok mellett megnéztük a fehér különleges építésű ökumenikus templomot amelyben emléket állítottak annak a tízezer elhurcolt embernek akiket a hortobágyi kényszermunkatáborba küldtek(1950-1953).

Látnivalókban gazdag kirándulást magunk mögött hagyva csak ajánlani tudom mindenkinek ezt az útvonalat.

 

Hortobágyi kirándulás képei (20 db) 69-88-ig a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

20 éves jubileumát ünnepelte a Széchenyi Nyugdíjas Klub.

                                                                      2018. 06.30.

 

  Különleges alkalomból gyűltek össze a Széchenyi Nyugdíjas Klub tagjai. Megalakulásuknak 20. évfordulóját ünnepelték meghívott vendégeik körében.

  Öszetartó tagság egymásra figyelése tükröződött a rendezvényen. A változatos műsor közös énekkel kezdődött, versek, visszaemlé-kezések, énekek váltották egymást.

  Szűcs Katalin klubvezető a megalakulásról az emlékezetes ünnep-ségekről, kirándulásokról beszélt, vidám emlékeket felidézve. Verset mondtak: Hajas Károlyné, Györe Béláné, Kocsis Frigyesné. Pomázi Károlyné az alkalomhoz írt saját verseit mondta.

  Az ünnepségre meghívták a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola VI./A osztályos tanulóit, nevelőikkel. Énekeltek, verset mondott Diós Martin nagyon szépen. Szólt a vers a nagymamájának is Diós János-nénak aki a klub tagjaként párás szemmel hallgatta. 

 A műsorszámokat konferálta Sipos Ferencné.

  Az elmult húsz év eseményiről egy gazdag emlékeztető szép kiadvánnyal ajándékozta meg a jelenlévőket a klubvezető. Megilletődve lapozgattuk a lefűzött, sok sok képpel az események-hez fűződő vídám versekkel ilusztrált kiadványt. A versek többségét Pomázi Károlyné írta.

  Dr. Kormosné Szombati Márta a Széchenyi városrész önkormány-zati képviselője köszöntötte a jubiláló klubtagokat, vezetőjüket. Beszélt arról, hogy mindig figyelemmel kísérte a klub rendezvényeit, a közös szabadtéri programokat. Hangsúlyozta a klub tevékenysé-gét, részvételüket a közösségi munkában.

  Deák Jánosné a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédel-mi és Kulturális Egyesületének elnöke a generációk közötti kapcsolat szép példájának nevezte a tanulók jelenlétét az ünnepségen. Dícsérte tanáraik munkáját a felkészítésben. Elismeréssel szólt a Széchenyi klub vezetőjének és a klubtagok munkájáról, aminek eredménye a választékos műsor és a gazdagon terített asztal. Méltatta a klub aktivitását, rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, koszorúzásokon.

Az ünnepi vacsorát hatalmas torta követte. Felszeletelését az önkör-mányzati képviselő asszony vállalta.

Tartalmas ünnepségnek lehettünk résztvevői.

 

Széchenyi klub képei (20 db.) 49-68-ig aFÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

           Derűs órák. Tavasz köszöntő.

                                      2018.05. 22.

 

  Tavaszi hangulat jegyében telt a Derűs órák, nyugdíjasok zenés táncos délutánja az Aba-Novák Kulturális Központ aulájában.

  Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete szervezésében tizenhat klubból közel százan töltötték együtt a délutánt. A rendezvényről tudósít a Publicum - szolnoki programajánló. Érkeztek is érdeklődők, őket vendégként fogadta az egyesület.

  Deák Jánosné elnök köszöntötte Szabó István alpolgármestert, a klubvezetőket és a vendégeket.  A rendezvény műsoros részének az a szépsége, hogy a nyugdíjasok saját produkcióval vagy ajánlott fellépőkkel jelentkezhetnek. A műsort a távolmaradás kockázatának megelőzésére a helyszínen állítják össze.

 Szenior örömtáncal kezdődött a műsor, a Szakszervezeti klub tagok előadásában.

 A szeniortánc az idősödő emberek szervezetéhez illeszkedő kímé-letes mozgásforma, amelyre nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is szüksége van ennek a korosztálynak. Emellett felszabadult, boldog, sikeres pillanatokat teremtő közösségi élmény is, amely szintén fontos. Kb. másfél éve heti két alkalommal a Hild Viktor könyvtár és a Civil Információs Centrum biztosít termet és lehetőséget a közös tánc tanulásához, képzett oktatók irányításával. Növekszik az örömtánc iránti érdeklődés és bővül az oktatók száma.

 A táncosok egyre magabiztosabbak, az elsajátított lépéseket vidáman jó zenére táncolják. A végén közös körtáncra invitálták a vendégeket. A bátortalanok is hamar átvették a zene ritmusát és örömtáncá alakult a körtánc.

 Verset mondott Csikós Imréné.  Fekete Andrásné saját versét adta elő. Magyar nótát, népdalt énekelt Garics Máténé. Operett részletet és kuplét adott elő Bozsó Józsefné ezüstkoszorús magyar nóta énekes. Csárdást, magyar nótát hallotttunk Danajka Lajosné előadásában.

 Majoros Jánosné tárogaton erdélyi népdalokat, magyar népdalt adott elő. A tárogató hangja betöltötte az aulát. Az ismerős zene hallatán többen dúdolni kezdtek, mintha zümmögő kórus kísérné a hangszet.

 Pergősen, jól működött a helyben összeállított műsorrend köszön-hetőem Deák Jánosné ötletének. Változatos műsorban volt részünk.    A szereplőket kis borítékban tombola jegyekkel jutalmazta az egyesület elnöke.

  Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás sem maradhatott el. A polgármester és az alpolgármesterek ajándékai mellett  édesség, hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra.

 

A Derűs órák képei 12 db (37-48-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

 

  Egészségügyi Kis Akadémia előadás sorozata Szolnokon.

                                                                          2018.02.26.

  Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főorvosai, szak-orvosai, eü. szakdolgozói az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal közösen az időskorúakat érintő ismeretterjesztő, egészség meg-tartó, betegség megelőző, vagy konkrét betegségekre kitérő előa-dásokat tart, „Idősek egészségügyi kis akadémia“ címen, 18. éve.

  A helyszínen vérnyomás, vércukor, testzsír mérésekkel, és tanácsadásokkal kezdődnek az előadások, melyet a MÁV kórház szakdolgozói végeznek. Az előadás előtt Nagy Ildikó vezető gyógytornász (MÁV kh.) irányításával csoportos torna gyakorlaton mozgatjuk meg izületeinket.

  2018. febriár 26.-án a hagyományos előadás sorozat Dr. Telek Judit diabetológus, endokrinológus főorvosnő: A pajzsmirigy betegségek kialakulása, gyógyítása volt a téma. Milyen előjelek figyelmeztethetnek a pajzsmirigy alul, vagy túlműködésére?

  A szokásosnál is nagyobb volt az érdeklődés, 71 fő hallgatta az előadást.

 Utána mint mindig a témához kapcsolódó kérdések sokaságát tették fel a jelenlévők, az előadó átfogó részletes válaszait elége-dettséggel nyugtázták a résztvevők.

  18. éve töretlen érdeklődés övezi az előadás sorozatot ( ez volt a 113.). Előadás soha el nem maradt.

  Az évek során ősszegyűlt hallgatói véleményeket összefoglalva elmondható: Alkalmunk van más egészségügyi előadásokat is meg-hallgatni, nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek az élet minden terü-letéről információt nyújtanak. Mégis mi az a több amit nyújtani tud az Eü. Kis Akadémia, idén elérve a nagykorúságot ? Szakorvosok, szak-dolgozók szakterületeikről tartanak előadást, a hallgatóságban fel-merülő kérdésekre ha a helyszínen nincs megoldás, a páciens na-gyobb  bizalommal megy a szakrendelésre. Nem küszködik a lélektani szorongással az ismeretlennel szemben, hanem ismerősként léphet a rendelőbe. Idősek esetében nagyobb biztonságot jelent a bizalom.

 
Eü.Kis Akadémia képei 7 db (30-36-ig) aFÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

 

                Derűs órák, farsangi mulatság

 a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Egyesületében.

                                                                              2018.02.16.

 

  A Derűs órák, nyugdíjasok zenés, táncos délutánja farsangi mulatság jegyében telt az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ aulájában. A kulturális központ immár 18. éve biztosítja a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének ezt a lehetőséget.

  14 nyugdíjas klub képviseletében százan voltunk. 

  A rendezvényünkön részt vett Szalay Ferenc polgármester a Városi Idősügyi Tanács elnöke, a rendezvény fővédnöke, aki a nap első felében a déli határ- szakaszon szolgáló mintegy kétszáz szolnoki katonát látogatott meg, onnan érkezett rendezvényünkre. Régi ismerősként üdvözölte a jelenlévőket, köszön-tötte az ittlévő Juliannákat, Zsuzsannákat és a születés naposokat. 

  Elfogadta meghívásunkat Szabó István alpolgármester, köszöntőjében méltatta a nyugdíjasok munkáját a közösségekben, kapcsolatteremtésben. 

  Deák Jánosné az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd szólította farsangi felvonulásra a jelmezeseket. Elsőnek bebrummogot a szőrbundás mackó (Susa Jánosné Szakszervezeti klub). Bevonult Kleopátra fényes ruhában (Bazsó Jánosné Baross klub). Érkezett gazdagon hímzett ruhában egy kalocsai menyecske, őt követte egy cigány asszony, táncot lejtve, (mindketten a Szakszervezet klubból). A sort zárta egy sírva érkező bohóc, majd dalra fakadt és elénekelte “ Az én Apukám egy olyan híres bohóc volt..“ kezdetü dalt a folytatást a közönség vele énekelte. (Menkó Mihályné Szivárvány klub). Nagy sikerük volt a jelmezeseknek többen fotózkodtak, táncoltak velük. 

  A műsor kezdetén Majoros Jánosné tárogatón játszott nagyon szépen, gyakori fellépőnk, a hangszer hangja betöltötte az aulát. Többen énekeltek is a muzsika hangjára. Csikós Imréné verset mondott, Csontos Sándorné ( Nefelejcs klub) mesét mondott, Danajkáné Szakali Panni (Tisza klub) magyar nótát énekelt. A farsangi mulatságon fellépő jelmezeseket, szereplőket kis ajándékkal jutal-mazta az egyesület elnöke.

  Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás sem maradhatott el. A polgármester az alpolgármesterek, kormánymegbízott ajándékai mellett,  hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra.

 

Farsangi mulatság képei (18 db) 12-29-ig  a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

                 Évnyitó klubvezetői és tagsági értekezlet

  a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Egyesületében. 

                                                                         2018.01.23.

 

   Az évnyitót a tavaji eseményeink képes vetítésével kezdtük, kirán-dulás, közös vacsora, zenés délutánok vidám hangulatát tükrözte a vászon.

  2018. évi programot beszéltük meg. Ami hagyományosan bevált, azt folytatjuk.

Az Eü-i kisakadémia éves programját már kezébe vehette a tag-ság. A márciusi közgyűlés előtt elkezdődnek az előadások.

 Február 26-án Dr. Telek Judit főorvosnő tart előadást, színhelye az Aba-Novák Kulturális Központ. Az intézmény aulája biztosítja a kéthavonta megrendezett Derűs órák zenés délutánjaink meg-tartását 18. éve.

  Az egyesület tagjai január 13.-tól továbbra is felügyelik a Kulturális Központ fotó, grafikai majd festmény kiállításait egész évben.

  Kirándulás és Országház látogatás is a programunk része. A város ünnepségein, koszorúzásokkal veszünk részt. Szolnok Napján a Szent István téren az ünnepi műsor házigazdája a Városi Egyesület.

  Az Egyesületbe újonnan jelentkeztek klubok, és új egyéni tagok. Deák Jánosné ezt úgy összegezte:“ Mi erre büszkék lehetünk, sok mindent jól csinálunk. Jó itt nekünk a Civil Információs Cenrtum-ban.“

  Az elnök évkezdési meglepetése volt a forró illatos gyümölcstea 

és a péksütemény.

 

Évnyitó képei 11 db (1-11-ig)   a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.