Egészségügyi Kis Akadémia előadás sorozata Szolnokon.

                                                                          2018.02.26.

  Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet főorvosai, szak-orvosai, eü. szakdolgozói az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal közösen az időskorúakat érintő ismeretterjesztő, egészség meg-tartó, betegség megelőző, vagy konkrét betegségekre kitérő előa-dásokat tart, „Idősek egészségügyi kis akadémia“ címen, 18. éve.

  A helyszínen vérnyomás, vércukor, testzsír mérésekkel, és tanácsadásokkal kezdődnek az előadások, melyet a MÁV kórház szakdolgozói végeznek. Az előadás előtt Nagy Ildikó vezető gyógytornász (MÁV kh.) irányításával csoportos torna gyakorlaton mozgatjuk meg izületeinket.

  2018. febriár 26.-án a hagyományos előadás sorozat Dr. Telek Judit diabetológus, endokrinológus főorvosnő: A pajzsmirigy betegségek kialakulása, gyógyítása volt a téma. Milyen előjelek figyelmeztethetnek a pajzsmirigy alul, vagy túlműködésére?

  A szokásosnál is nagyobb volt az érdeklődés, 71 fő hallgatta az előadást.

 Utána mint mindig a témához kapcsolódó kérdések sokaságát tették fel a jelenlévők, az előadó átfogó részletes válaszait elége-dettséggel nyugtázták a résztvevők.

  18. éve töretlen érdeklődés övezi az előadás sorozatot ( ez volt a 113.). Előadás soha el nem maradt.

  Az évek során ősszegyűlt hallgatói véleményeket összefoglalva elmondható: Alkalmunk van más egészségügyi előadásokat is meg-hallgatni, nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek az élet minden terü-letéről információt nyújtanak. Mégis mi az a több amit nyújtani tud az Eü. Kis Akadémia, idén elérve a nagykorúságot ? Szakorvosok, szak-dolgozók szakterületeikről tartanak előadást, a hallgatóságban fel-merülő kérdésekre ha a helyszínen nincs megoldás, a páciens na-gyobb  bizalommal megy a szakrendelésre. Nem küszködik a lélektani szorongással az ismeretlennel szemben, hanem ismerősként léphet a rendelőbe. Idősek esetében nagyobb biztonságot jelent a bizalom.

 
Eü.Kis Akadémia képei 7 db (79-85-ig) aFÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

 

                Derűs órák, farsangi mulatság

 a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Egyesületében.

                                                                              2018.02.16.

 

  A Derűs órák, nyugdíjasok zenés, táncos délutánja farsangi mulatság jegyében telt az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ aulájában. A kulturális központ immár 18. éve biztosítja a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének ezt a lehetőséget.

  14 nyugdíjas klub képviseletében százan voltunk. 

  A rendezvényünkön részt vett Szalay Ferenc polgármester a Városi Idősügyi Tanács elnöke, a rendezvény fővédnöke, aki a nap első felében a déli határ- szakaszon szolgáló mintegy kétszáz szolnoki katonát látogatott meg, onnan érkezett rendezvényünkre. Régi ismerősként üdvözölte a jelenlévőket, köszön-tötte az ittlévő Juliannákat, Zsuzsannákat és a születés naposokat. 

  Elfogadta meghívásunkat Szabó István alpolgármester, köszöntőjében méltatta a nyugdíjasok munkáját a közösségekben, kapcsolatteremtésben. 

  Deák Jánosné az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd szólította farsangi felvonulásra a jelmezeseket. Elsőnek bebrummogot a szőrbundás mackó (Susa Jánosné Szakszervezeti klub). Bevonult Kleopátra fényes ruhában (Bazsó Jánosné Baross klub). Érkezett gazdagon hímzett ruhában egy kalocsai menyecske, őt követte egy cigány asszony, táncot lejtve, (mindketten a Szakszervezet klubból). A sort zárta egy sírva érkező bohóc, majd dalra fakadt és elénekelte “ Az én Apukám egy olyan híres bohóc volt..“ kezdetü dalt a folytatást a közönség vele énekelte. (Menkó Mihályné Szivárvány klub). Nagy sikerük volt a jelmezeseknek többen fotózkodtak, táncoltak velük. 

  A műsor kezdetén Majoros Jánosné tárogatón játszott nagyon szépen, gyakori fellépőnk, a hangszer hangja betöltötte az aulát. Többen énekeltek is a muzsika hangjára. Csikós Imréné verset mondott, Csontos Sándorné ( Nefelejcs klub) mesét mondott, Danajkáné Szakali Panni (Tisza klub) magyar nótát énekelt. A farsangi mulatságon fellépő jelmezeseket, szereplőket kis ajándékkal jutal-mazta az egyesület elnöke.

  Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás sem maradhatott el. A polgármester az alpolgármesterek, kormánymegbízott ajándékai mellett,  hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra.

 

Farsangi mulatság képei (18 db) 61-78-ig  a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

                 Évnyitó klubvezetői és tagsági értekezlet

  a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Egyesületében. 

                                                                         2018.01.23.

 

   Az évnyitót a tavaji eseményeink képes vetítésével kezdtük, kirán-dulás, közös vacsora, zenés délutánok vidám hangulatát tükrözte a vászon.

  2018. évi programot beszéltük meg. Ami hagyományosan bevált, azt folytatjuk.

Az Eü-i kisakadémia éves programját már kezébe vehette a tag-ság. A márciusi közgyűlés előtt elkezdődnek az előadások.

 Február 26-án Dr. Telek Judit főorvosnő tart előadást, színhelye az Aba-Novák Kulturális Központ. Az intézmény aulája biztosítja a kéthavonta megrendezett Derűs órák zenés délutánjaink meg-tartását 18. éve.

  Az egyesület tagjai január 13.-tól továbbra is felügyelik a Kulturális Központ fotó, grafikai majd festmény kiállításait egész évben.

  Kirándulás és Országház látogatás is a programunk része. A város ünnepségein, koszorúzásokkal veszünk részt. Szolnok Napján a Szent István téren az ünnepi műsor házigazdája a Városi Egyesület.

  Az Egyesületbe újonnan jelentkeztek klubok, és új egyéni tagok. Deák Jánosné ezt úgy összegezte:“ Mi erre büszkék lehetünk, sok mindent jól csinálunk. Jó itt nekünk a Civil Információs Cenrtum-ban.“

  Az elnök évkezdési meglepetése volt a forró illatos gyümölcstea 

és a péksütemény.

 

Évnyitó képei 11 db (50-60-ig)   a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

 

                     Szeretet és Békesség órái,

 ajándék műsor a szolnoki nyugdíjasoknak 2017. 12. 19.

 

 Ünnepi műsorral köszöntötte a városi klubok nyugdíjasait az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (ANAKK).

  Dr. Szántóné Dr. Nagy Nikoletta az ANAKK társadalmi kapcsolatok-ért felelős igazgatóhelyettese köszöntőjében elmondta:“ a gálamű-sor nem csak az együttlétről, hanem a köszönetről is szól. Önök segítenek bennünket abban, hogy éves szinten közel száz művésze-ti kiállításunk épségben a maga szépségében megóvásra kerüljön“.

  A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 2000 óta 18. éve segíti az ANKK és a város rendezvénye-it, őrzik a kiállításokat. 232 kiállítási napon több mint 400 fő vi -gyázta a kiállítási tárgyakat.

  Deák Jánosné az egyesület elnöke megköszönte hogy a Kulturális Központ lehetőséget biztosít térítés mentesen kéthavonta megren-dezésre kerülő „Derűs órák“ zenés táncos rendezvényre, valamint a havonta megtartott Egészségügyi Kis Akadémia előadásaira , to-vábbá mind azt a sok előadást melyen tiszteletjeggyel itt lehettünk.

  Máthé György esperes, plébános ünnepi beszédében a szeretet éltető erejét hangsúlyozta.

  Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott méltatta a nyugdíjasok segítőkészségét.

  Az ünnepi műsort a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium ének és tánc csoportja mutatta be nagy sikerrel. Szép koreográfiájukat, tehetséges előadásukat a közönség nagy tapssal jutalmazta. A nézőtéri ülőhelyekre elhelyezett kis aján-dékok a Magiszter diákjainak keze munkáját dícséri.

   Az ünnepi előadáson a városi nyugdíjas egyesület 20 klubjából 352 fő vett részt.

  A Kulturális Központ teával, forralt borral megvendégelte a közönséget és ajándék csomaggal is kedveskedett.

 

A gálaműsor képei 10 db (40-49-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

 

Idősek Világnapja a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete szervezésében 

             a Tiszti Klubban.        2017.10. 18.

    

  Az Idősek Világnapja egyesületi rendezvényén 16 nyugdíjas klub és az egyesület egyéni tagjai, összesen 112 fő jelent meg az ünnepi vacsorán.

  Fővédnök Szalay Ferenc polgármester a Városi Idősügyi Tanács elnöke, Szabó Lívia a Városi Idősűgyi Tanács titkára a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság munkatársa vett részt.

  Klubonként a legidősebbeket (53 fő) kis ajándékkal és személyé-nek szóló jókívánságokkal köszöntötte Deák Jánosné az egyesület elnöke.  Elsőként Abonyi Györgynét aki október 17.-én ünnepelte a kilencvenedik születésnapját.

  A polgármester pezsgős köszöntőjében méltatta a nyugdíjasok fáradhatatlan tevékenységét, város iránti szeretetét, és kifejezte a város vezetéségének idősek iránti megbecsülését.

  Verset mondtak: Herczegné Buza Anna, Kubikné Polgár Ilona a Széchenyi klubból, Csikós Imréné a II. Rákóczi Ferenc nyugdíjas klubból, és Oláh Károlyné az egyesület egyéni tagja.

  A Szakszervezet nyugdíjas klub nyolc tagja szenior örömtánccal készült.

  Meghallgattuk Terjéki Béláné szavalatát hangfelvételről.

  Zene, tánc emelte a hangulatot, a tombola sem maradhatott el.

 

Idősek Világnapja képei (23 db) 17-39-ig a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 
 
 

Idősek Világnapja alkalmából Szolnok Megyei Jogú Város

  ünnepi műsorral köszöntötte a szépkoruakat.

                                                 2017.10.01.   

  A Tiszaligeti Sportcsarnokban az ExperiDance produkciója a Gyöngyhajú lány balladája a városvezetés ajándéka  ezerötszáz szépkoru és a szociális ágazatban dolgozók köszöntésére.

  Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő (gyakorló belgyógyász) köszöntőjében kiemelte az idősek életminőségének javításában nélkülözhetetlen szerepe van az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók áldozatkész munkájának.

  Dr. Kállai Mária kormánymegbízott kiemelte az idősek szerepét     a társadalomban.

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Hangzott el a köszöntőben, továbbá méltatta az egészségügyi, kulturális, sport és civil szervezeteket, akiknek nagy szerepe van az idősek és fiatalok közös programjainak megszervezésében.

  A nézőtéren a városvezetés köszöntő képeslapját aláírásukkal, Tóth Árpád vers részlettel az ülő helyeinken találtuk.

  Az ExperiDance Omega dalokra írt produkciója méltán kapta „A 2016-os év legjobb zenés előadása“ címet, mi pedig ezt az előadást az Önkormányzattól.

 

Képek 8 db. (9-16-ig)  a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

     Derűs órák őszi rendezvény     2017.09.19.

 

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének zenés-táncos délutánja a Derűs órák, az ősz jegyében került megrendezésre hagyományosan az Aba-Novák Kulturális Központ aulájában.

 A rendezvényére 14 klubból több mint százan jelentkeztek.

  Szalay Ferenc polgármester, a Városi Idősügyi Tanács elnöke távolléte miatt írásban köszöntötte a rendezvény résztvevőit, amit Rezák László önkormányzati képviselő olvasott fel. Elfogadta a meghívást Szabó Lívia a Városi Idősűgyi Tanács titkára a Polgár-mesteri Hivatal Humán Igazgatóság munkatársa.

   A rendezvény műsoros részét a helyszínen állítják össze a nyug-díjasok saját produkcióval vagy ajánlott fellépőkkel jelentkezhetnek. Pergősen, jól működik ez a forma köszönhetően Deák Jánosné ötletének.

  Elsőként Csikós Imréné a II. Rákóczi Ferenc vasutas nyugdíjas klubból, rendezvényünknek gyakori versmondója, Gyulai Pál: Őszi délután c. versét szavalta.

  Csuzi Julianna nóta énekes a Te + Én klub vendégeként Debrecen-ből érkezett, vidám zenés összeállításával örvendeztette a hallgató-ságot.

  Szurdok János a Baross klub vendégeként saját verseiből olvasott. Harmadik verses kötete jelenik meg, bemutatása 2017. szeptember 24.-én 18.30’ a Verseghy Ferenc könyvtár kávézójában, Barabás Botond Jászai díjas színművész előadásában hallhatóak.

  Szenior - Örömtánc bemutatása következett.  Szolnokon a szenior tánc oktatását, gyakorlását heti két alkalommal a város két pontján tartják. A táncosok egy csoportja mutatta be örömtáncát zenei aláfestésre.

  Pusztai Sándor a Pedagógus klubból szájharmonikán játszott, nagyon szépen.

  Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás, a polgármester és az alpolgármesterek ajándékai mellett hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra.

 

Derűs órák képei 8 db (1-8-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.