Idősek Világnapja a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete szervezésében 

             a Tiszti Klubban.        2017.10. 18.

    

  Az Idősek Világnapja egyesületi rendezvényén 16 nyugdíjas klub és az egyesület egyéni tagjai, összesen 112 fő jelent meg az ünnepi vacsorán.

  Fővédnök Szalay Ferenc polgármester a Városi Idősügyi Tanács elnöke, Szabó Lívia a Városi Idősűgyi Tanács titkára a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság munkatársa vett részt.

  Klubonként a legidősebbeket (53 fő) kis ajándékkal és személyé-nek szóló jókívánságokkal köszöntötte Deák Jánosné az egyesület elnöke.  Elsőként Abonyi Györgynét aki október 17.-én ünnepelte a kilencvenedik születésnapját.

  A polgármester pezsgős köszöntőjében méltatta a nyugdíjasok fáradhatatlan tevékenységét, város iránti szeretetét, és kifejezte a város vezetéségének idősek iránti megbecsülését.

  Verset mondtak: Herczegné Buza Anna, Kubikné Polgár Ilona a Széchenyi klubból, Csikós Imréné a II. Rákóczi Ferenc nyugdíjas klubból, és Oláh Károlyné az egyesület egyéni tagja.

  A Szakszervezet nyugdíjas klub nyolc tagja szenior örömtánccal készült.

  Meghallgattuk Terjéki Béláné szavalatát hangfelvételről.

  Zene, tánc emelte a hangulatot, a tombola sem maradhatott el.

 

Idősek Világnapja képei (23 db) 125-147-ig a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 
 
 

Idősek Világnapja alkalmából Szolnok Megyei Jogú Város

  ünnepi műsorral köszöntötte a szépkoruakat.

                                                 2017.10.01.   

  A Tiszaligeti Sportcsarnokban az ExperiDance produkciója a Gyöngyhajú lány balladája a városvezetés ajándéka  ezerötszáz szépkoru és a szociális ágazatban dolgozók köszöntésére.

  Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő (gyakorló belgyógyász) köszöntőjében kiemelte az idősek életminőségének javításában nélkülözhetetlen szerepe van az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók áldozatkész munkájának.

  Dr. Kállai Mária kormánymegbízott kiemelte az idősek szerepét     a társadalomban.

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Hangzott el a köszöntőben, továbbá méltatta az egészségügyi, kulturális, sport és civil szervezeteket, akiknek nagy szerepe van az idősek és fiatalok közös programjainak megszervezésében.

  A nézőtéren a városvezetés köszöntő képeslapját aláírásukkal, Tóth Árpád vers részlettel az ülő helyeinken találtuk.

  Az ExperiDance Omega dalokra írt produkciója méltán kapta „A 2016-os év legjobb zenés előadása“ címet, mi pedig ezt az előadást az Önkormányzattól.

 

Képek 8 db. (117-124-ig)  a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

     Derűs órák őszi rendezvény     2017.09.19.

 

A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének zenés-táncos délutánja a Derűs órák, az ősz jegyében került megrendezésre hagyományosan az Aba-Novák Kulturális Központ aulájában.

 A rendezvényére 14 klubból több mint százan jelentkeztek.

  Szalay Ferenc polgármester, a Városi Idősügyi Tanács elnöke távolléte miatt írásban köszöntötte a rendezvény résztvevőit, amit Rezák László önkormányzati képviselő olvasott fel. Elfogadta a meghívást Szabó Lívia a Városi Idősűgyi Tanács titkára a Polgár-mesteri Hivatal Humán Igazgatóság munkatársa.

   A rendezvény műsoros részét a helyszínen állítják össze a nyug-díjasok saját produkcióval vagy ajánlott fellépőkkel jelentkezhetnek. Pergősen, jól működik ez a forma köszönhetően Deák Jánosné ötletének.

  Elsőként Csikós Imréné a II. Rákóczi Ferenc vasutas nyugdíjas klubból, rendezvényünknek gyakori versmondója, Gyulai Pál: Őszi délután c. versét szavalta.

  Csuzi Julianna nóta énekes a Te + Én klub vendégeként Debrecen-ből érkezett, vidám zenés összeállításával örvendeztette a hallgató-ságot.

  Szurdok János a Baross klub vendégeként saját verseiből olvasott. Harmadik verses kötete jelenik meg, bemutatása 2017. szeptember 24.-én 18.30’ a Verseghy Ferenc könyvtár kávézójában, Barabás Botond Jászai díjas színművész előadásában hallhatóak.

  Szenior - Örömtánc bemutatása következett.  Szolnokon a szenior tánc oktatását, gyakorlását heti két alkalommal a város két pontján tartják. A táncosok egy csoportja mutatta be örömtáncát zenei aláfestésre.

  Pusztai Sándor a Pedagógus klubból szájharmonikán játszott, nagyon szépen.

  Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás, a polgármester és az alpolgármesterek ajándékai mellett hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra.

 

Derűs órák képei 8 db (109-116-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

 

 

      Szolnok Napja alkalmából ünnepi megemlékezés és 

             koszorúzás a Szent István téren. 2017.09.01.

 

  Szolnok Város Napját először a Millenium évében, 2000-ben ünnepeltük Szolnok Megyei Jogú Város közgyűlése döntése alapján annak emlékére, hogy 1847 szeptember 1-én adták át a Pest-Vác vasút után másodikként az országban a vasút vonalat Pest-Szolnok között. Az ünnepségre akkor Kossuth Lajos vonattal, gróf Széchenyi István “ a legnagyobb magyar“ Pannonia nevű gőzhajójával Tiszán érkezett az Indóházzal szemben, az ünnepségre. 

  Ritkaság egy ünnepség esetében, hogy nem áldozathoz, hanem eredményekhez, sikerekhez kapcsolódik. Szolnok Város Napja egy fejlődési szakasz kezdetéhez a vasút fejlesztéséhez kötődik.

 A vasútfejlesztés és járműjavítás - gyártás központja országosan ma is Szolnok. Város Napja tiszteletére a közgyűlés Díszpolgári címet alapított, mely a rendezvénysorozat leg ünnepélyesabb programja, valamint az Ezüst Pelikán-díj átadása. 2000-ben a Millenium évében márványtáblát és a karcagi születésű Somogyi Árpád szobrászmű-vész alkotását Szent István király szobrát helyezték el a Szent István téren.

  Az Aba-Novák-Agora Kulturális Központ felkérésére 2007 óta a helyszínen az ünnepség házigazdája a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete.

  Nemzeti himnuszunkat Magyarné Szűcs Erika, Mocsáry Chrisztina, Veres Beáta a 47. éves Népdalkör képviseletében énekelte. Juhász Gyula Szent magyar folyó és Ady Endre Kossuth Lajos emlékére c. verseit Kovács István versmondó előadásában hallhattuk. Az ünnepségen részt vevőket Deák Jánosné a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének elnöke köszöntötte, méltatta a jó kapcsolatot a városvezetés, a kulturális központ és a nyugdíjasok egyesülete között. Hagyomány, hogy min-den jelentősebb rendezvényen, koszorúzáson számítanak az idősek jelenlétére. Jelkép a város életében, hogy fiatalok és idősek együtt fejezik ki tiszteletüket a város iránt. Koszorúzási ünnepség volt délelőtt a Széchenyi városrészben, a Vasútállomáson, a katonai temető emlékhelyen. 

  A Szent István téri ünnepség koszorúzással folytatódott. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város nevében Dr. Tóta Áron képviselő koszorúzott. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt képviseletében Dr. Póta Sándor, Szerencsés Sándor képviselők helyezték el a megemlékezés koszorúját. A fiatalok koszorúját Horváth Kata Virág Diák Tanács elnök és Kosztyu András Diák polgármester helyezték el. 

  Az ünnepséget rendező Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület nevében Csernai Józsefné és Susa Jánosné klubvezetők koszorúztak. A megemlékezés virágait városi klubok tagjai és a megjelent vendégek helyezték el.

 Befejezésként a Szózatot a Szolnoki Népdalkőr énekeseivel együtt énekelték.

 

Szolnok Napi ünnepség képei: 12 db.(97-108-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.                                          

 

 

Szent István napi ünnepség a szolnoki Művésztelepen.

                                                                     2017.08.19.

  

 Szolnokon hagyományosan (ötödik éve) Augusztus 20.-án Magyarország nemzeti ünnepén, Szent István király napján, a keresztény magyar államalapítás folytonosságának emléknapján az új kenyér ünnepén, megsütötték a Kárpát-medence kenyerét.

 Szolnok városa és a Szolnok Televízió 2011-ben indította útjára hagyományteremtő céllal a Nemzet kenyere – 2013-tól a Kárpát-medence kenyere címet viselő, Szent István király napján megrende-zendő programját. Ennek központi eseménye a határokon átívelő összefogással készülő, rekordméretű kenyér megsütése és ünne-pélyes keretek között történő megszentelése, majd szétosztása az ünnepségre látogatók között.

  A Kárpát-medence kenyerének elkészítéséhez a történelmi Magyarország területéről érkeztek a pékmesterek és az alapanyagok: az Alföldről a liszt, Kárpátaljáról (Beregszászról) a forrásvíz, a Felvidékről (Révkomáromból) a burgonya, Erdélyből (Parajdról) a só, a Vajdaságból (Zentáról) a kovász.
  A kenyeret a sepsiszentgyörgyi Diószegi László vezetésével öt határon túli város pékmestere dagasztotta, gyúrta egybe augusztus 19-én a szolnoki Művésztelepen, ahol a 2013-ban épült – Közép-Európa legnagyobb –fatüzelésű házi kenyérsütő kemencéjében sütötték ki. A 300 kilogrammos kenyeret a szolnoki központi ünnepségen, augusztus 20-án este ökumenikus szertartás kereté-ben szentelték meg.

 Diószegi László a sepsiszentgyörgyi Diószegi pékség tulajdonosa elmondta: a sütés a szokásos méretű kenyereknél jóval hosszabb ideig és magasabb hőfokon, mintegy tizenkét órán át, 470 Celsius-fokon történt. Ezért az asztallapnyi, lepényszerű kenyér felületén vastag hamukéreg képződött, amelyet néhány percnyi hűlés után késsel és kifejezetten erre a célra szerkesztett kaparóval távolítanak el.

  Az óriási kemencében több 70-80 kilogrammos kenyeret is sütöttek, melyeket augusztus 20.-a reggelén nemzeti szalaggal átkötve autókon szállítják a résztvevő településekre. Idén testvér-városunk Nagybányára is.  Az ünnepségen megszentelik és szét- osztják.

  A Művésztelepen mindkét napon a látogatók sokasága megfordult. Kirakodó kézműves vásár mellett, a kézzel dagasztott pityókás (burgonyás) kenyértészta fortélya, és több száz apró (kb. fél kilós) cipók formázása, sütése vonzotta az érdeklődőket.

  A Szolnok Televízió két egész napos élő közvetítéssel azokat is kicsalogatta a Művésztelepre akik korábban nem akartak kimozdulni a meleg miatt, de meglátták a képernyőn ismerőseiket, rokonaikat muzsikaszó mellett az árnyas fák alatt jó kedvűen, rögtön útnak indultak.

  Az idén ünnepelte a Szolnok Televízió az Aranykosár zenés kívánságműsorának tizedik évfordulóját. Nagyon népszerű ez a műsor a szolnoki és Szolnok környékiek körében. Az évforduló kapcsán eddig két alkalommal élő adással kedveskedtek a nézőknek nagy sikerrel. Augusztus 19.-én a Művésztelepen szervezték meg újabb élő kívánságműsorukat, amelyre meghívást kapott a Szolnok Városi Klubok  és Nyugdíjasok Egyesülete. Üzeneteinket, kívánsá-gainkat énekesek élő zenével továbbították. Vendéglátóink papriká-val megszórt zsíros kenyérrel (az óriás kemencében sült) és hideg fröccsel kínáltak.

 

 

Szt.István napi ünnepség képei 17 db. (80-96-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

Kirándulás Szerencsen és Tokajban.

                                                                  2017.06.08.
   

  A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete éves programjának keretében autóbuszos kiránduláson vettünk részt. A kirándulás célja Szerencsen a Rákóczi vár és mú-zeum, csokoládé manufaktúra, Tokaj-hegyalján a városi múzeum, és a Világörökségi Bormúzeum látogatása, majd hajókirándulás a Bodrogon. Tíz klub képviseletében negyvenkilencen voltunk.

  A buszvezetőnk Mondzinger István több millió balesetmentes kilométerrel a háta mögött 17 éve rendszeresen utaztatja a klub-tagokat. A buszon az elnökünk Deák Jánosné az indulástól kezdve kedves történetekkel tarkított, érdekes információkat osztott meg velünk. Helységeken áthaladva hívta fel a figyelmünket a helyi ne-vezetességekre.

  A szerencsi várat a 16. század közepén erődítmény céljából kezdték építeni, ismertette a tárlatvezetőnk. 1603-ban tovább építette várerődítményét a Rákóczi család dinasztiaalapítója, Rákóczi Zsigmond. Itt választották meg Bocskai Istvánt Magyar-ország fejedelmévé.

A szerencsi múzeum gazdag képeslapgyűjteménynek ad otthont.

A csokoládégyártás történetével, korabeli fotókkal, plakátokkal, berendezési tárgyakkal ismerkedhettünk. A várkertbeli sétát, a fotózkodás, és a csokoládé mintaboltot sem hagytuk ki.

  Szerencs a „Hegyalja kapuja” – tartja a mondás. Az „Összefogással Tokaj Világörökségéért” projekt keretében az út két oldalán Világörökségi Kapuzat épült, melyen áthaladva folytattuk utunkat Tokajba.

  Alföldi lakosként alkalmunk nyílt „felkapaszkodni“ a dombra, múzeumok látogatásához, majd legyalogolni a hajóállomáshoz.
  A városi múzeum a 18. század végén épült görög egykori keres-kedőfamília egyemeletes, kívül-belül gazdagon díszített lakóháza. Nemcsak az épület, hanem a kiállítások minősége, a „Kincses Pad-lás“, a belső udvar hangulata is magával ragadja az ide érkezőt.

 Az épület belső termeinek némelyikét páratlan értékű falfestmények díszítik.

  A Világörökség Bormúzeuma modern, interaktív elemekkel kiegé-szített érdekes tárlat. A látnivalók között a különlegességekre mind-két múzeumban a tárlatvezetők hívták fel a figyelmünket.

  Kirándulásunkat sétahajózással fejeztük be a Bodrogon.

Hazafelé az autóbuszon megosztottuk élményeinket, kicsit tervez-getve. „Jövőre újra együtt mehetünk Magyarország szép tájaira“ Deák Jánosné szerint.

 

A kirándulás képei 28 db. (53-79-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.

 

 

          koroSztár a szandaszőlősi művelődési házban.

                                                                     2017. 04. 29.
Szandaszőlősi Múvelődési Központ Szandaszőlősért Egyesület VI. alkalommal a Művelődési Központban Ki Mit Tud? találkozót szervezett Szolnok városi és kör-nyező települések idősebb korosztályt összefogó klubok tagjai képviseletében egy - egy produkció bemutatására. A kulturális program célja a Szandaszőlős városrészen az aktívan működő nyugdíjas klubok, művészeti körök színvonalas produkcióinak bemutatása.
A Művelődési Ház nagyterme megtelt érdeklődökkkel, fellépőkkel. Versenyen kívül elsőnek  Majoros Jánosné tárogatózott. A jól szervezett vetélkedőre 14 műsorszámmal jelentkeztek. Sorrendben: Szilvás Józsefné vers, Százszorszép népdalkör (Aranyífjak Ny.klub Újszász), Csikós Imréné vers (Hámán Kató Ny.k.), Kunsági táncok (Béke Ny.k.), Keskeny Anita ének (Szandaszőlősi Nőklub), Mészáros Ferencné vers (Béke Ny.k.), "Mönyecskék" (Szolnoki Nyugdíjas Néptánc csoport), Muszi Ferencné ének (Béke Ny. k.), Kovács István vers (Tisza Ny.k.), Deák György tangóharmonika (Országos Ny. Polgári Egyesület), Spanyol tánc (Szépkorúak klubja), Őszirózsa Dalcsoport (Jóbarátság Ny. k. Jászapáti), Garics Máténé ének (Hámán Kató Ny. k.), Nosza Mami Tánccsoport (Újszász).
 A fellépőket oklevéllel jutalmazták, a hatalmas koroSztár dísztortából minden jelenlévő részesült.
 
koroSztár képek 19 db. (34-52-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.
 

 

 

Derűs órák, farsangi mulatság.

                                                          2017.02.14.
 

 A Derűs órák, nyugdíjasok zenés, táncos délutánja farsangi mulatság jegyében telt az Aba-Novák Kulturális Központ aulájában. A kulturális központ immár 17. éve biztosítja a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturá-lis Egyesületének ezt a lehetőséget.

 20 nyugdíjas klub képviseletében száztizen voltunk. A rendezvényünkön részt vett Szabó István alpolgármester és Szabó Lívia a Városi Idősügyi Tanács titkára.  Deák Jánosné az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd szólította farsangi felvonulásra a jelmezeseket. Klubtársainknak olyan jól választott jel-mezeik voltak, hogy nem ismertük fel őket. Egymás után jöttek: Arab sejk, folyamatosan beszélt arabul, tudott arabul,segítette őt a kezébe rejtett diktafon (Deák György Polgári klub). Bevonult a dáma nagy estélyiben  kecses léptekkel (Bazsó Jánosné Baross klub). Az utána következő Zoli bohóc trampli járása, hatalmas cipője nagy derültséget keltett (Terjéki Béláné Tisza Kertváros klub). Megérkezett a kéményseprő teljes felszerelésben (Csikós Imréné II. Rákóczi F. klub). Megnyugtatott mindnyájunkat Deák Jánosné, hogy „biztonságban vagyunk, vigyáz ránk“ a Terror Elhárító csoport egy tagja, aki félelmetes játék fegyverrel biztosította jó hangulatunkat (Menkó Mihályné Szivárvány klub). Banyának ilyen fürgét ritkán lát az ember, aki táncol, verset mond (Fekete Andrásné Baross Klub) Meglepődtünk mikor levették álarcukat.    A műsor kezdetén Majoros Jánosné tárogatón játszott nagyon szépen, közkívánatra még alkalmunk volt  hallgatni  kuruc  nótákat a  délután  folyamán.    A hangszer hangja betöltötte az aulát. Többen énekeltek is a muzsika hangjára. Csikós Imréné verset mondott, Deák György tangóharmonikán játszott mindnyájunk örömére.

 A farsangi mulatságon fellépő jelmezeseket, szereplőket kis ajándékokkal jutalmazta az egyesület elnöke.

Ez után elkezdődött a táncos mulatság. A tombola sorsolás sem maradhatott el. A polgármester és az alpolgármesterek ajándékai mellett  kávé, tea, édesség, hasznos és praktikus tárgyak kerültek kisorsolásra.

 

A farsang képei 26 db. (8-33-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.


 

 

 

 

A doni ütközet áldozataira emlékeztünk.

                                                          2017.01.11.
 
 A doni tragédiában több mint százharmincezer magyar katona és munkaszol-gálatos vesztette életét 74 évvel ezelőtt.
 A magyar honvédek tiszteletére rendezett megemlékezésen és koszorúzáson részt vettek a város vezetői, katonai és civil szervezetek.
 A megemlékezésen jelen voltak a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének képviselői is.
 
A doni megemlékezés képei 4 db.(4-7-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.
 

 

 

Koszorúzás Hanzély Pál emléktáblánál.

                                                        2017.01.09.
 
 Hanzély Pál főhadnagy két embertársának a vízbe fulladástól való megmentése közben 1927. január 8-án hősi halált halt.
 90 évvel ezelötti tragédiára emlékezve koszorút helyezett el az emléktáblánál dr.Bene Ildikó országgyűlési képviselő, Szabó István alpolgármester, Csoór György a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Bozó Andrea a járási hivatal vezetője, a honvédség, a rendőrség, a pártok képviselői, valamint a Hanzély család.
 A megemlékezésen jelen voltak a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületéhez tartozó klubok képviselői.
 
 
Az emléktábla koszorúzás képei 3 db. (1-3-ig) a FÉNYKÉPGALÉRIÁBAN.